การคืนการคืน
ReadyPlanet.com
การคืนสินค้า

Table Setting

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 

1 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อไปแล้ว โปรดตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าให้ถูกต้อง ก่อนทำการรายการสั่งซื้อ ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือผู้รับ กรุณาติดต่อกลับในทันทีภายในไม่เกิน 7 วัน (รวมวันหยุด) บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนสินค้าให้เป็นกรณี หากสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ลูกค้าต้องทำการจัดส่งสินค้าคืนทางบริษัท

 

2 หากเกิน 7 วัน จะไม่อยู่ในการประกันของเรา จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทำการคืนสินค้าได้ค่ะ
 

นโยบายการคืนเงิน

 

1 บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด

 

2 กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง
หลังจากที่ท่านได้รับกล่องพัสดุสินค้า เพื่อรักษาสิทธิการคืนเงิน หากเกิดปัญหา ให้ท่านทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

1 ถ่ายรูปกล่องพัสดุก่อนเปิดทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน

 

2 เมื่อแกะกล่องพัสดุแล้ว ถ่ายรูปด้านในอีกครั้งก่อนหยิบสินค้า

 

3 ตรวจเช็คสินค้าและถ่ายรูปสินค้า
 

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

 

1 กรณีเงินสด จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายในไม่เกิน 45 วันทำการ

 

2 กรณีบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)

 

3 กรณีบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)

 

4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

 

5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ลูกค้าสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-138-9611
เวลาทำการ
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.
- วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.

กรณีสินค้าถูกตีกลับ

 

1 กรณีสินค้าถูกตีกลับ เนื่องจากลูกค้าใส่ที่อยู่ผิด หรือ ลูกค้าไม่รับโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์ได้ตีสินค้ากลับมา ซึ่งทางบริษัทได้เสียค่าส่งให้ลูกค้าในรอบแรกไปแล้ว ทางลูกค้าจึงต้องเสียค่าจัดส่งอีกครั้งในการส่งรอบ 2 ค่ะ

 

 
การคืนสินค้า

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
นโยบายความเป็นส่วนตัว