วิธีการสั่งซื้อสินค้า
ReadyPlanet.com
วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้าและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

 

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า www.daisoeshop.com

เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้าของท่านเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านทำรายการสั่งซื้อแล้ว ทางเราขอให้ท่านทำครบทุกขั้นตอนโดยมาถึงขั้นตอนการชำระเงิน โดยมีช่องทางการชำระเงิน 2 ช่องทาง ดังนี้
 

1. การชำระเงินโดยการโอนเงิน

เมื่อท่านเลือกการชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงิน หลังจากที่ท่านทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าภายใน 2 วัน เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงิน
"โดยมี วันที่และยอดเงินให้ชัดเจน" มายังช่องทางดังต่อไปนี้
- ส่งหลักฐานชำระเงินผ่าน OFFICIAL LINE : @Daisothailand
- ส่งหลักฐานชำระเงินผ่าน E-mail : info@daisoeshop.com

2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

เมื่อท่านเลือกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หลังจากที่ท่านทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสินค้าว่ามีเพียงพอกับจำนวนที่ท่านสั่งหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ หากรายการสั่งซื้อของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะส่ง URL สำหรับการชำระเงินให้ท่าน เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงิน
"โดยแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ และหลักฐานการตัดบัตรเครดิต โดยมี วันที่และยอดเงินให้ชัดเจน!" มายังช่องทางดังต่อไปนี้
- ส่งหลักฐานชำระเงินผ่าน OFFICIAL LINE : @Daisothailand
- ส่งหลักฐานชำระเงินผ่าน E-mail : info@daisoeshop.com

 
วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการค้นหาสินค้า
วิธีการสมัครสมาชิก