แจ้งการโอนเงิน
ReadyPlanet.com
เกี่ยวกับสั่งซื้อ

      

วิธีการชำระเงิน มี 2 ช่องทาง

Table Setting

1 การชำระเงินโดยการโอนเงิน

เมื่อท่านเลือกการชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงิน หลังจากที่ท่านทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าภายใน 2 วัน เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงินโดยมี วันที่และยอดเงินให้ชัดเจนมายังช่องทางดังต่อไปนี้

แจ้งโอนเงินผ่าน OFFICIAL LINE : @Daisothailand

mail

แจ้งโอนเงินผ่าน E-mail : info@daisoeshop.com
(คลิกที่รูปจดหมายเพื่อส่งข้อมูล)


หมายเหตุ : หากท่านไม่ชำระเงินภายใน 2 วันทำการ
(นับตั้งแต่การสั่งซื้อ) รายการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


 

2 การชำระผ่านบัตรเครดิต

เมื่อท่านเลือกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หลังจากที่ท่านทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสินค้าว่ามีเพียงพอกับจำนวนที่ท่านสั่งหรือไม่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ หากรายการสั่งซื้อของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะส่ง URL สำหรับการชำระเงินให้ท่าน เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อและหลักฐานการตัดบัตรเครดิต โดยมี วันที่และยอดเงินให้ชัดเจน! มายังช่องทางดังต่อไปนี้

ส่งหลักฐานชำระเงินผ่าน OFFICIAL LINE : @Daisothailand

mail

ส่งหลักฐานชำระเงินผ่าน E-mail : info@daisoeshop.com
(คลิกที่รูปจดหมายเพื่อส่งข้อมูล)


หมายเหตุ : หากท่านไม่ชำระเงินภายใน 2 วันทำการ
(นับตั้งแต่การสั่งซื้อ) รายการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
Menu

 สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 
📲 โทรศัพท์ : 02-138-9611 ต่อ 154
📲 LINE@ : @daisothailand
📲 Facebook fanpage : https://www.facebook.com/daisothailand/
อีเมล์: info@daisoeshop.com