เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 กรกฎาคม 2563
ReadyPlanet.com
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 กรกฎาคม 2563

 โปรดอ่าน วิธีการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของท่าน 

ให้ท่าน สังเกตที่ช่อง "ประเภทการส่ง"  

1. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ EMS ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 

2. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ Kerry ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 


หมายเหตุ : การจัดส่งทั้ง 2 ประเภท ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเท่ากัน

 

 

ประเภทการจัดส่ง เลขสั่งซื้อ เลขพัสดุ
EMS 200703DC7PKM4P EB266936217TH
EMS 200703DDGR2B95 EB266936225TH
EMS 2007018PM2RBBS EB266936234TH
EMS 200703DEW35NEC EB266936248TH
EMS 200703DCAQBMBT EB266936251TH
EMS 200703DFKC5Y3P EB266936265TH
EMS 200703DVVCUXER EB266936279TH
EMS 200703DWXHMK0M EB266936282TH
EMS 200703DV806PPW EB266936296TH
EMS 200703E1A77AN8 EB266936305TH
EMS 200703DXVD3RPP EB266936319TH
EMS 200703DMSXC7WK EB266936322TH
EMS 200703DJANKK9A EB266936336TH
EMS 200703DU5B6Q7F EB266936340TH
EMS 200703DH0DDAMF EB266936353TH
EMS 200703DXYT8TMM EB266936367TH
EMS 200703DK9HMMB4 EB266936375TH
EMS 200702BQ4J1NRU EB266936384TH
EMS 200704EBRNAEB3 EB266936398TH
EMS 200703DT3Y4S0H EB266936407TH
EMS 200704ECCXWT33 EB266936415TH
EMS 200704EB0F12MF EB266936424TH
EMS 200703DSKPJ9DQ EB266936438TH
EMS 200703E42NT7JY EB266936441TH
EMS 200703E6BCKNCX EB266936455TH
EMS 200703DUDHUMVE EB266936469TH
EMS 200703DXGA94W2 EB266936472TH
EMS 200703E4JJ4N3X EB266936486TH
EMS 200703E3C0237K EB266936490TH
EMS 200704F1B63B31 EB266936509TH
EMS 200703DUREQU1P EB266936512TH
EMS 200703DXE8HNHE EB266936526TH
EMS 200703DU0MMUV0 EB266936543TH
EMS 200703DNW0R21V EB266936557TH
EMS 200703DK3QPR59 EB266936565TH
EMS 200703DU5J35FY EB266936574TH
EMS 200703DUD688D2 EB266936588TH
EMS 200703E8Q15DYG EB266936591TH
EMS 200704EEQ0KH92 EB266936605TH
EMS 200704EE2UWE8Y EB266936614TH
EMS 200704EDGAXD32 EB266936628TH
EMS 200704EWJMC7QY EB266936631TH
EMS 200704EHFD9KEN EB266936645TH
EMS 2006281A02JFPU EB266936659TH
EMS 200704F7PWKRRG EB266936662TH
EMS 200704F5QMXUAR EB266936676TH
EMS 200704EEKM4MNA EB266936680TH
EMS 200704FHAK5YRD EB266936693TH
EMS 200704FB0D5X7S EB266936702TH
EMS 200704FCB214RK EB266936716TH
EMS 200704FDGVBEEW EB266936720TH
EMS 200704FAD0TCDX EB266936733TH
EMS 200704FBJ11436 EB266936747TH
EMS 200704FDJQFXK3 EB266936755TH
EMS 200704FG2JJC99 EB266936764TH
EMS 200704FE4E12WE EB266936778TH
EMS 200704FK53YSK8 EB266936781THเช็คสถานะจัดส่ง

เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 สิงหาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 8 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 2 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 1 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มกราคม 2563