เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ReadyPlanet.com
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 โปรดอ่าน วิธีการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของท่าน 

ให้ท่าน สังเกตที่ช่อง "ประเภทการส่ง"  

1. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ EMS ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 

2. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ Kerry ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 


หมายเหตุ : การจัดส่งทั้ง 2 ประเภท ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเท่ากัน

 

 

ประเภทจัดส่ง เลขคำสั่งซื้อ เลขพัสดุ
KERRY 001594269921 DAISO0019138
EMS 200709VA2EMR6S EB267038555TH
EMS 200709VB14P6DS EB267038564TH
EMS 200709VDGNATAY EB267038578TH
EMS 200709VDR0PTDE EB267038581TH
EMS 200709VAX3KFR2 EB267038595TH
EMS 200709VBT6N64E EB267038604TH
EMS 200709V9RJGMDB EB267038618TH
EMS 200709VE03BSDC EB267038621TH
EMS 200709VDX3WFY0 EB267038635TH
EMS 200709VYY5X8DK EB267038649TH
EMS 200709VKN2R0JG EB267038652TH
EMS 200709VEYJ1NHC EB267038666TH
EMS 200709VV1ST32U EB267038670TH
EMS 200709VX4YHS2Y EB267038683TH
EMS 20070903NHDEE8 EB267038697TH
EMS 2007100P361F6J EB267038706TH
EMS 2007100TRMW25K EB267038710TH
EMS 200709VADYR42G EB267038723TH
EMS 200709VM0X7M6W EB267038737TH
EMS 2007100C3MY4BF EB267038745TH
EMS 2007100980YMFM EB267038754TH
EMS 2007100CFU031C EB267038768TH
EMS 200709VCN5K2T6 EB267038771TH
EMS 200709V9M8AK5W EB267038785TH
EMS 200708TR6K7SWE EB267038799TH
EMS 200709VEKSH1VR EB267038808TH
EMS 200709VC5VBCD5 EB267038811TH
EMS 200709VBYJ6E3J EB267038825TH
EMS 200709VD30A0BY EB267038839TH
EMS 2007100BJ6MYNH EB267038842TH
EMS 2007100949MW2K EB267038856TH
EMS 200709VER5KN6F EB267038860TH
EMS 20071014RDMJRD EB267038873TH
EMS 20071014XD428T EB267038887TH
EMS 200709074EE2V3 EB267038895TH
EMS 20070903WDDKC1 EB267038900TH
EMS 200709081PYBDM EB267038913TH
EMS 200709VJTREGT0 EB267038927TH
EMS 200709VGMW04QA EB267038935TH
EMS 200709VGMW04QA(1) EB267038944TH
EMS 001593414273 EB267038958TH
EMS 001594254780 EB267038961TH
EMS 001594221543 EB267038975TH
EMS 001594265188 EB267038989TH
EMS 001594271056 EB267038992TH
EMS 001594265611 EB267039009TH
EMS 001594261252 EB267039012TH
EMS 001594267884 EB267039026TH
EMS 001593511432(1) EB267039030TH
EMS 2007101CQUTHGN EB267045914TH
EMS 2007101JMVP17H EB267045928TH
EMS 20071017NFSQJ2 EB267045931TH
EMS 20071015GPPSMK EB267045945TH
EMS 2007101RB4DNMY EB267045959TH
EMS 2007101RDGY63Q EB267045962TH
EMS 2007101MWPMGRQ EB267045976TH
EMS 2007101JTSCSKY EB267045980TH
EMS 2007101GW2R1JC EB267045993THเช็คสถานะจัดส่ง

เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 สิงหาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 8 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 2 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 1 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มกราคม 2563