เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 กรกฎาคม 2563
ReadyPlanet.com
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 กรกฎาคม 2563

 โปรดอ่าน วิธีการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของท่าน 

ให้ท่าน สังเกตที่ช่อง "ประเภทการส่ง"  

1. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ EMS ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 

2. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ Kerry ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 


หมายเหตุ : การจัดส่งทั้ง 2 ประเภท ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเท่ากัน

 

 

ประเภทการจัดส่ง เลขที่สั่งซื้อ เลขพัสดุ
EMS 200708TDY3ATDW EB267015183TH
EMS 200708T8UP5P0A EB267015197TH
EMS 200708TB5K1KH5 EB267015210TH
EMS 200708THM0K5NV EB267015223TH
EMS 200708TCFE4605 EB267015237TH
EMS 200708TC3Q5FYJ EB267015245TH
EMS 200708TAM5967W EB267015254TH
EMS 200708T8HMX5KX EB267015268TH
EMS 200709TYJD6U9U EB267015271TH
EMS 200708TQPHTHR5 EB267015285TH
EMS 200709US3G2RMA EB267015299TH
EMS 200708T3T565P9 EB267015308TH
EMS 200709URUGQD3E EB267015311TH
EMS 200709UPYADKUV EB267015325TH
EMS 200709UCM65ACA EB267015339TH
EMS 200709U10GSUV5 EB267015342TH
EMS 200708T0HDR1TC EB267015356TH
EMS 200708SUP1DE47 EB267015360TH
EMS 200708TMU5VM8D EB267015373TH
EMS 200709UKEN949W EB267015387TH
EMS 200708T2N2W21R EB267015395TH
EMS 200709TW50M9FE EB267015400TH
EMS 200709TWW8ABYS EB267015413TH
EMS 200708SYUC6YG4 EB267015427TH
EMS 200708SWP6T2W9 EB267015435TH
EMS 200708SWW1YB1Q EB267015444TH
EMS 200708TTPE4EE9 EB267015458TH
EMS 200708TRC3G93R EB267015461TH
EMS 200708TPPA0J20 EB267015475TH
EMS 200707QNQYG4UV EB267015489TH
EMS 200708TMQHNBE4 EB267015501TH
EMS 200708TMJ4SSHG EB267015515TH
EMS 200708T19DJXBK EB267015529TH
EMS 200708TMQ0JDMP EB267015532TH
EMS 200708TK4RCXJV EB267015546TH
EMS 200708TF54P3U1 EB267015550TH
EMS 200708THVFYQCV EB267015563TH
EMS 200708TP2R9RSN EB267015577TH
EMS 200708T85CHB9K EB267015585TH
EMS 200708T5H4H9CF EB267015594TH
EMS 200708TPNK9F7J EB267015603TH
EMS 200708TAF9R6DA EB267015617TH
EMS 200708T59MCHCN EB267015625TH
EMS 200708THF5539V EB267015634TH
EMS 200708T5EJKMAX EB267015648TH
EMS 200707R7YAJ10Q EB267015651TH
EMS 200707QJ06F12F EB267015665TH
EMS 001594170545 EB267015679TH
EMS 001594188037 EB267015682TH
EMS 200708T9SBS42R EB267015696TH
EMS 001594180197 EB267024931TH
EMS 001594178037 EB267024945TH
EMS 001594174037 EB267024959TH
EMS 001594195185 EB267024962TH
EMS 001594175563 EB267024976TH
EMS 200709UWQKEA0Y EB267024980TH
EMS 200709V0S0JKPB EB267024993TH
EMS 200709UYGEST78 EB267025000TH
EMS 200709V98U7SA7 EB267025013TH
EMS 200709V7X1X1X1 EB267025027TH
EMS 200709V2GJ56WT EB267025035TH
EMS 200709V17D4GS0 EB267025044TH
EMS 200709V6179QGK EB267025058TH
EMS 200709V4Y40A21 EB267025075TH
EMS 200709V9GQXUXU EB267025089TH
EMS 200709V94Y3JR5 EB267025092TH
EMS 200709V8NAGGAU EB267025101TH
EMS 200709V8H674GM EB267025115TH
EMS 200707R4PXUSJJ EB267025129TH
EMS 200709V7Y02NN8 EB267025132TH
EMS 200709V8B7FT3W EB267025146TH
EMS 200709V8CVPHCY EB267025150TH
EMS 200709V7YYR5D3 EB267025163TH
EMS 200709V80G5BSR EB267025185TH
EMS 200709V8MV144V EB267025194TH
EMS 200709V7GNJ1PB EB267025203TH
EMS 200709VA5DKMHM EB267025217TH
EMS 200709V8WS99H5 EB267025225TH
EMS 310255469795494 EB267025234THเช็คสถานะจัดส่ง

เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 สิงหาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 8 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 2 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 1 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มกราคม 2563