เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 กรกฎาคม 2563
ReadyPlanet.com
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 กรกฎาคม 2563

 โปรดอ่าน วิธีการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของท่าน 

ให้ท่าน สังเกตที่ช่อง "ประเภทการส่ง"  

1. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ EMS ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 

2. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ Kerry ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 


หมายเหตุ : การจัดส่งทั้ง 2 ประเภท ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเท่ากัน

 

 

ประเภทการจัดส่ง เลขสั่งซื้อ เลขพัสดุ
KERRY 001593931751  DAISO0019137
EMS 200707R171JWM5 EB266993506TH
EMS 200707R4JW18B8 EB266993510TH
EMS 200707R4SH5HJB EB266993523TH
EMS 200707R4994V6E EB266993537TH
EMS 200707QVCWF4UQ EB266993545TH
EMS 200707R5GK8UA1 EB266993568TH
EMS 200708S3GFUJG1 EB266993571TH
EMS 200708S87D3D4K EB266993585TH
EMS 200708S8VQFR4H EB266993599TH
EMS 200708RX0Q3YVE EB266993608TH
EMS 200708SA24ANVQ EB266993611TH
EMS 200707QN6HCCNP EB266993625TH
EMS 200707R3Q0CWMU EB266993639TH
EMS 200707QTUG77XH EB266993642TH
EMS 200708S178HCCM EB266993656TH
EMS 200708SCRXD7Q9 EB266993660TH
EMS 200707QNGABWXD EB266993673TH
EMS 200706N8891XWH EB266993695TH
EMS 200707R7G7C9BY EB266993700TH
EMS 200708RENAUYDC EB266993713TH
EMS 200706NJ7Q69C1 EB266993727TH
EMS 200707QR1J8YKS EB266993735TH
EMS 200707QTPJYS8W EB266993744TH
EMS 200708RJSM87HY EB266993758TH
EMS 200708RMSM53DX EB266993761TH
EMS 200707QAJTP8PC EB266993775TH
EMS 200707QUB47TXT EB266993789TH
EMS 200707QXNCQSRY EB266993792TH
EMS 200707R120J89M EB266993801TH
EMS 200708RFDAPA1M EB266993815TH
EMS 200708REP4KR3D EB266993829TH
EMS 200707QG0U1QHF EB266993832TH
EMS 200707R6TGSYQD EB266993846TH
EMS 200707R8TCAT03 EB266993850TH
EMS 200707QFHFVKDM EB266993863TH
EMS 200707R3XV2G9Y EB266993877TH
EMS 200707QH56EC7U EB266993885TH
EMS 200707QJJS0519 EB266993894TH
EMS 200707R40U76F7 EB266993903TH
EMS 200707R4FAKDTP EB266993917TH
EMS 001593864589 EB266993934TH
EMS 001594063102 EB266993948TH
EMS 001593965504 EB266993951TH
EMS 001593950064 EB266993965TH
EMS 001594094059 EB266993979TH
EMS 001594007578 EB266993982TH
EMS 001593882169 EB266994002TH
EMS 001594115002 EB266994016TH
EMS 001594102692 EB266994033TH
EMS 001593858505 EB267002091TH
EMS 001593935686 EB267002105TH
EMS 200707R7CG12BR EB267002128TH
EMS 200707RAGWMH9X EB267002131TH
EMS 200708SKV4TGRQ EB267002145TH
EMS 200708SJW55WDU EB267002159TH
EMS 200706NNG6WQMR EB267002162TH
EMS 200704G66W9NFY EB267002176TH
EMS 200705HRUC975P EB267002180TH
EMS 200708SE9HKCQB EB267002193TH
EMS 200708SEK8PU0A EB267002202TH
EMS 200708SPWUSVJH EB267002216TH
EMS 200708SQKS2FJM EB267002220TH
EMS 200708STDXT57R EB267002233TH
EMS 200708SQ48CBM9 EB267002247TH
EMS 200708SMBD24G5 EB267002255TH
EMS 200708SM303GE1 EB267002264TH
EMS 200708SKFVYGD5 EB267002278TH
EMS 200708SCRDSRJ1 EB267002281TH
EMS 200705JHB3U9RS EB267002295TH
EMS 200707R46DMB7S EB267002304TH
EMS 200708RMGNU6CC EB267002321TH
EMS 200708SPXYDEUH EB267002335THเช็คสถานะจัดส่ง

เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 สิงหาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 สิงหาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 สิงหาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 01 มิถุนายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 07 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 พฤษภาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 29 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 9 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 8 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 2 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 1 เมษายน 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มกราคม 2563