เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ReadyPlanet.com
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

โปรดอ่าน วิธีการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของท่าน 

ให้ท่าน สังเกตที่ช่อง "ประเภทการส่ง"  

1. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ EMS ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 

2. หากเลขที่พัสดุของท่านเป็นแบบ Kerry ให้ท่าน >>กดที่นี่ เพื่อไปตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุของท่าน 


หมายเหตุ : การจัดส่งทั้ง 2 ประเภท ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเท่ากัน*

 

ประเภทการส่ง เลขที่พัสดุ เลขที่สั่งซื้อ  
KERRY DAISO0018449  001579598450 
KERRY DAISO0018450 001579576207
KERRY DAISO0018451 001580429900 
EMS EB264615841TH 2001301VF1NK05
EMS EB264615855TH 20013148RC8YES
EMS EB264615869TH 20013147YTUD2Y
EMS EB264615872TH 20013145X2FNK2
EMS EB264615886TH 20013145QFDW5G
EMS EB264615890TH 20013143BR27EV
EMS EB264615909TH 20013143TGSKKX
EMS EB264615912TH 200131463NK2XD
EMS EB264615926TH 20013140BU491Y
EMS EB264615930TH 2001314C068N75
EMS EB264615943TH 2001314C3VC4V2
EMS EB264615957TH 200131490GK0F5
EMS EB264615965TH 200131464ME9X9
EMS EB264615974TH 2001313Q2GNVPH
EMS EB264615988TH 2001313ATV3Y8A
EMS EB264615991TH 2001314BN6CP66
EMS EB264616008TH 2001314FQEHQWY
EMS EB264616011TH 2001314BJ7RRVR
EMS EB264616025TH 2001314DGD1WXA
EMS EB264616039TH 20013140M5UMDP
EMS EB264616042TH 200131419EN69B
EMS EB264616056TH 20013144N9T8A1
EMS EB264616060TH 2001314D4KM6NE
EMS EB264616073TH 2001314AET4J5V
EMS EB264616087TH 2001314U1WEQHS
EMS EB264616095TH 2001315177D0CY
EMS EB264616100TH 2001315BR69DT6
EMS EB264616113TH 2001315BXBKDU3
EMS EB264616127TH 20020167SWHH3A
EMS EB264616135TH 2001314HECNXUE
EMS EB264616144TH 2001314HQSFD16
EMS EB264616158TH 2001314SGHXDVJ
EMS EB264616161TH 2001314WJR59UV
EMS EB264616175TH 2001314H9DMV5S
EMS EB264616189TH 2001314XPC0GSU
EMS EB264616192TH 2001314WQP1JMB
EMS EB264616201TH 2002016FQJ5FD7
EMS EB264616215TH 2001314FPGGA7E
EMS EB264616229TH 2001314UFQ84F1
EMS EB264616232TH 2001314U55GJMQ
EMS EB264616246TH 2001314U13RD8N
EMS EB264616250TH 2002016BW900C5
EMS EB264616263TH 20020169VEY5DP
EMS EB264616277TH 20020169G4804Q
EMS EB264616285TH 2002016C8DY039
EMS EB264616294TH 2001314YDKAU25
EMS EB264616303TH 20020169F4TAR2
EMS EB264616317TH 200201679NJE3Y
EMS EB264616325TH 2001314NGH85Q7
EMS EB264616334TH 2002015EGU4XJT
EMS EB264616348TH 20013152TMH37H
EMS EB264616351TH 2002015NGQVVV2
EMS EB264616365TH 200203AQCCAC7P
EMS EB264616379TH 20013155K386W9
EMS EB264616382TH 2002015J65UQ17
EMS EB264616396TH 2002015KX6T5TM
EMS EB264616405TH 200131553C5YUG
EMS EB264616419TH 200203APB7B6DW
EMS EB264616422TH 2002016DVG2RHG
EMS EB264616436TH 2001314KEGBYAW
EMS EB264616440TH 2001314P38DA3K
EMS EB264616453TH 20013159QQ948N
EMS EB264616467TH 200203AJWFRT7G
EMS EB264616475TH 200203AJUTDJ0U
EMS EB264616484TH 200203APF90T3N
EMS EB264616498TH 200203AJ12RV5V
EMS EB264616507TH 200203AKXUUBC8
EMS EB264616515TH 2002015FUSX675
EMS EB264616524TH 2002016B12KUEG
EMS EB264616538TH 2001314J0YFGHM
EMS EB264616541TH 2001314Y9J7H0B
EMS EB264616555TH 2002016CAWPR0M
EMS EB264616569TH 2002015HHPWWRS
EMS EB264616572TH 2002016DN8MW67
EMS EB264616586TH 2001301S0HGEBH
EMS EB264616590TH 20013158E94HNR
EMS EB264616609TH 2001315A8JQWGT
EMS EB264616612TH 2002015JU7C5SE
EMS EB264616626TH 2002015KH1UCVS
EMS EB264616630TH 200203ANHKBWA3
EMS EB264616643TH 2001314V7R8NK8
EMS EB264616657TH 2002016CJ1A96V
EMS EB264616665TH 2002015SDD8XY0
EMS EB264616674TH 2001302CSRH2KD
EMS EB264616688TH 20013151J244VE
EMS EB264616691TH 2001314UG2KAB4
EMS EB264616705TH 2001314U7PQG6B
EMS EB264616714TH 2001314N8W7B9N
EMS EB264616728TH 2001314PSSE6H8
EMS EB264616731TH 20013159U8FR0P
EMS EB264616745TH 20013159YMPR8A
EMS EB264616759TH 2001314ME0V1BW
EMS EB264616762TH 20013158R6P19B
EMS EB264616776TH 2002015H1KR8PW
EMS EB264616780TH 2002015EC6355N
EMS EB264616793TH 2001315CTW7T6U
EMS EB264616802TH 2002015DMYF9SH
EMS EB264616816TH 20013155RY7M3E
EMS EB264616820TH 20013159T6XB5W
EMS EB264616847TH 2002016GAF0CT0
EMS EB264616855TH 20020171JM189C
EMS EB264616864TH 2002016XHMTD01
EMS EB264616878TH 2002015KVEMGQS
EMS EB264616881TH 200202AB1PEC6T
EMS EB264616895TH 200201706H8793
EMS EB264616904TH 2002016MCCJJ0F
EMS EB264616918TH 200203ASC9W8HT
EMS EB264616921TH 20020172A3T1A2
EMS EB264616935TH 2001312W79D14F
EMS EB264616949TH 2002029AYJREXV
EMS EB264616952TH 2002029CHGM5E9
EMS EB264616966TH 2002029K4357C6
EMS EB264616970TH 200203ANUTDPEY
EMS EB264616983TH 200202AA76U27F
EMS EB264616997TH 200202ACDTB74H
EMS EB264617003TH 2001301HR1UVN2
EMS EB264617017TH 200203AH689QV4
EMS EB264617025TH 200201703GXFNC
EMS EB264617034TH 2002016WBE03UR
EMS EB264617048TH 2002016KVWCAYP
EMS EB264617051TH 2002016YRCCX58
EMS EB264617065TH 2002016K1885CC
EMS EB264617079TH 2002016H5KC479
EMS EB264617082TH 2002016KV06F86
EMS EB264617096TH 2002017081392K
EMS EB264617105TH 20020172200KUG
EMS EB264617119TH 200201722U764F
EMS EB264617122TH 200203APBYEXE6
EMS EB264617136TH 2002015SCTTB75
EMS EB264617140TH 2002017MAG1H3F
EMS EB264617153TH 2002016E2NF9VG
EMS EB264617167TH 2002016YK4CUA6
EMS EB264617175TH 20020174UNTNXR
EMS EB264617184TH 2002017SV6B91G
EMS EB264617198TH 2002017SY3YRW6
EMS EB264617207TH 200203AHR7JYFC
EMS EB264617215TH 2001302PUXY5S5
EMS EB264617224TH 20020166BQJGH3
EMS EB264617238TH 20020170UKPN5N
EMS EB264617241TH 20020172CVQTK3
EMS EB264617255TH 2002016JFHE29X
EMS EB264617269TH 2002016JMR4FF9
EMS EB264617272TH 2002016JK2079H
EMS EB264617286TH 2002016TS2Q9BJ
EMS EB264617290TH 200201719NUN4P
EMS EB264617309TH 20020170G5BHTM
EMS EB264617312TH 2002016YHCNH3G
EMS EB264617326TH 2001315780WFYK
EMS EB264617330TH 2001314V45G6WN
EMS EB264617343TH 2001302PVH54HF
EMS EB264617357TH 200203AYHJ42JQ
EMS EB264617365TH 2001314HY1DDTT
EMS EB264617374TH 200131584WTPRH
EMS EB264617388TH 2002029JEG8NKJ
EMS EB264617391TH 20020286JJUVTA
EMS EB264617405TH 001580539443
EMS EB264617414TH 001580460619
EMS EB264617428TH 001580391358
EMS EB264617431TH 001580529553
EMS EB264617445TH 001580392229
EMS EB264617459TH 001580518446
EMS EB264617462TH,EB264617476TH 001580392891 (มี 2 กล่อง)
EMS EB264617480TH,EB264617493TH 20013159JDYR40 (มี 2 กล่อง)เช็คสถานะจัดส่ง

เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 article
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 10 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 09 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 06 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 05 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 04 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 03 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 02 มีนาคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 31 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 30 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 27 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 25 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 23 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 22 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 21 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 20 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 17 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 15 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 14 มกราคม 2563
เช็คสถานะจัดส่งประจำวันที่ 13 มกราคม 2563